KVO

CMS beoogt een veilig werk- en winkelgebied, voor zowel ondernemers als bezoekers, waarin zorgeloos genieten mogelijk is. Alleen een plek waarin een schoon en veilig straatbeeld heerst kan men het beste van Sittard ervaren en overgaan tot het ultieme genieten. Deze gewenste situatie kan alleen bereikt worden bij een goede samenwerking met relevante partijen als de Politie en de Gemeente.

De divisie Keurmerk Veilig Ondernemen is ontwikkeld om een veilige winkelomgeving te waarborgen voor zowel ondernemers als bezoekers. Ondernemers in het winkelgebied kunnen er niet alleen voor zorgen dat er een veilig winkelgebied wordt gecreƫerd. Daarom werkt divisie KVO samen met partijen als de gemeente en politie. Elke twee maanden vindt er een KVO-vergadering plaats waaraan diverse partijen deelnemen, zoals ondernemers, gemeente, handhaving, politie en bewoners. Samen trachten deze partijen veiligheidsproblemen in kaart te brengen en oplossingen of maatregelen aan te dragen. Divisie KVO heeft met name een signaal- en adviesfunctie naar het bestuur, de gemeente en politie toe. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn bebordingen, brandveiligheid, verkeersveiligheid en het hebben en houden van een schoon en veilig straatbeeld.

Vanuit het bestuur van CMS neemt Wim Krings plaats binnen de divisie KVO.