EXPLOITATIE

De divisie Exploitatie richt zich op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor de binnenstad van Sittard en het aangaan van collectieve samenwerkingen. Uit naam van het bestuur zet bestuurslid Edwin van Brummelen zich actief in voor deze divisie.

CMS wilt de binnenstad van Sittard toekomstbestendig maken. Naast de tientallen dagen waarop er in Sittard pakkende evenementen worden georganiseerd, dienen de bezoekers ook op de andere 340 dagen naar de stad toegetrokken te worden. CMS legt hiervoor de focus op de ontwikkeling van nieuwe exploitaties, oftewel nieuwe concepten en collectieve samenwerkingsverbanden. Initiatieven waarbij verschillende disciplines worden samengebracht zoals de Gemeente, vastgoedhandelaren en horeca- en winkelondernemers. Het collectief kan leiden tot gezamenlijke campagnes waarbij alle partijen profiteren van kwalitatief goed promotiemateriaal en media-aandacht of tot gezamenlijke financieringsbronnen voor bijvoorbeeld collectieve activiteiten. Omgekeerd kan het collectief ook ingezet worden ten behoeve van collectieve voordelen voor alle aangesloten partijen.

LOPENDE PROJECTEN

  • Collectieve inkoop energie en afval
    CMS inventariseert de mogelijkheden voor collectieve inkoop van energie. Het doel is om prijsvoordelen voor ondernemers te bereiken.
  • Collectief verband m.b.t. afvalverwerking
    CMS inventariseert de mogelijkheden om gezamenlijke afspraken met afvalverwerkers te maken.
    Doel is prijsvoordelen en minder vrachtverkeer in de binnenstad.