PARTNERS

Centrummanagement Sittard streeft naar een toekomst waarin zowel ondernemer als bezoeker Sittard ervaart als een plek waar genieten voorop staat. Om dit doel te kunnen verwezenlijken werken we nauw samen met diverse partners uit Sittard en omgeving. Graag lichten we deze partners verder voor u uit.

Gemeente Sittard-Geleen
Onze projecten en evenementen worden vaak in nauwe samenwerking met Gemeente Sittard-Geleen gerealiseerd.
Denk hierbij aan Wentjerdruim en de campagne 'Sittard. Genieten voorop.'.

Politie
Voor de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen werk Centrummanagement Sittard veelvuldig samen met de Politie.
Dit geldt eveneens voor de Collectieve Winkel Ontzegging.

Stichting Streetwise
Als partner van Gemeente Sittard-Geleen en Centrummanagement Sittard zet Stichting Streetwise retailvisies om in realiteit. Ze zijn de brug tussen overheid, marktpartijen en burgers. Streetwise is een onafhankelijke, niet-commerciele organisatie die het gezamenlijke belang van alle partijen samenbrengt. Middels een integrale totaalaanpak krijgen winkelgebieden nieuwe dynamiek en wordt de route naar krachtige, compacte winkelgebieden versneld ingezet. Streetwise begeleidt kosteloos startende en ervaren ondernemers in alle fases van concept(aanpassing) naar vestigingslocaties in winkelgebieden. Dankzij korte lijnen met partijen uit de vastgoedsector, het bankwezen en gemeenten starten ondernemers goed voorbereid in winkelgebieden onder gunstige huurvoorwaarden, met mogelijkheden tot financiering en een beter gestroomlijnd vergunningentraject.
Ga voor meer informatie naar www.stichtingstreetwise.nl

Retail Innovation Centre (RIC)
Het Retail Innovation Centre (RIC) is een one-stop-shop voor retail innovatie. Ondernemers uit heel Limburg kunnen bij ons terecht met al hun innovatievraagstukken, wij helpen je verder. Daarnaast organiseren wij regelmatig workshops en bijeenkomsten om te informeren en te inspireren. Als ambassadeur van RIC is Centrummanagement Sittard de brug tussen de Sittardse ondernemer en het RIC. Meer weten over RIC en haar activiteiten speciaal voor de ondernemer? Ga dan naar www.riclimburg.nl.

De Domijnen
Gedurende evenementen werkt Centrummanagement Sittard samen met zowel Het Filmhuis De Domijnen, Theahter De Domijnen en Het Museum De Domijnen. Meer weten over deze culturele instelling? Kijk dan op www.dedomijnen.nl.